AKCJA SZTUKI

Gdy przyjmiemy, że akcja sztuki jest swego rodzaju sytuacją na szachownicy, a osoby wy­stępujące to pionki d figury, wówczas wyda nam się rzeczą logiczną, że maszyna potrafi przewi- widywać rozwój akcji na scenie, tak jak na sza­chownicy, zależnie od wprowadzanych zmian.. Maszyna z łatwością poda nam ciekawe i za­skakujące rozwiązania rozwoju akcji, zmienia­jąc tradycyjny wątek przez zmianę zachowania pewnych postaci, np. decydując, że Ofelia nie popada w obłęd; albo obliczy prawdopodobień­stwo zdarzeń, które nie dopuszczą do tragicznej śmierci Desdemony. Idźmy dalej i zażądajmy od maszyny, aby ułożyła sztukę z pominięciem np. jednej z postaci, podobnie jak można ode­grać utwór muzyczny -eliminując któryś z uży­wanych zazwyczaj do jego wykonania instru­mentów. Ale mimo atrakcyjności, jakiej dostar­cza tego typu nowatorstwo, ogromnie zuboży­łoby ono dzieła teatralne.

Jeśli szukasz info o sposobach na aktywne spędzenie wolnego czasu i ciekawych form rozrywki to doskonale trafiłeś. Mój serwis jest w całości poświęcony jest tematyce różnorakiej rozrywki. Mam nadzieję, że bardzo Ci się tutaj podoba i polecisz mój serwis znajomym!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)