ANALOGICZNE PRZEDSTAWIENIE

Analo­gicznie przedstawiałby się problem z pojęciem energii. Można jedynie warunkowo, w pewnym określonym sen­sie, dla podkreślenia szczególnych aspektów pisać o bio­energii czy psychoenergii, zakładając jednakże, że istnieje tylko jeden możliwy do przyjęcia rodzaj energii fizycznej, która może być ponadto nośnikiem informacji biologicznej lub psychicznej. Plazma w biologicznym wydaniu do dyspozycji świa­domości oddaje nowe, bardziej adekwatne sposoby prze­kazu informacji oraz środki sterowania i koordynacji wszystkich procesów na różnych poziomach regulacyjnych ośrodkowego układu nerwowego. Nowe plazmatyczne ele­menty, stany i siły, które świadomość wprzęga w swój rydwan, oparte są na ogólnych zasadach elektromagne­tycznych. Elektromagnetyzm byłby więc kamieniem wę­gielnym nowoczesnej teorii świadomości.

Jeśli szukasz info o sposobach na aktywne spędzenie wolnego czasu i ciekawych form rozrywki to doskonale trafiłeś. Mój serwis jest w całości poświęcony jest tematyce różnorakiej rozrywki. Mam nadzieję, że bardzo Ci się tutaj podoba i polecisz mój serwis znajomym!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)