ARTYSTA PROGRAMUJĄCY

Maszyna próbuje zastępować teraz kolejne ele­menty tego zapisu przez inne, sprawdzając jed­nocześnie, czy te zmiany przybliżają „funkcję celu” do założonej wartości. Jeśli tak, to nowe elementy są wpisywane do zapisu cyfrowego, a stare usuwane. Kiedy okaże się, że wartość liczbowa „funkcji celu” została osiągnięta, pro­gram kończy się, a maszyna drukuje aktualny zapis cyfrowy obrazu nazywany „stanem końco­wym”. W tej metodzie artysta programujący maszy­nę musi ustalić postać „funkcji celu”, czyli po­dać jej sposób obliczania dla dowolnych „sta­nów” obrazu — różnych kombinacji elementów. Wartość „funkcji celu”, do której osiągnięcia dąży maszyna zmieniając elementy, powinna być tak dobrana, aby odpowiadający jej „stan końcowy” mógł zostać uznany za wersję dosko­nalszą artystycznie niż „stan początkowy”.

Jeśli szukasz info o sposobach na aktywne spędzenie wolnego czasu i ciekawych form rozrywki to doskonale trafiłeś. Mój serwis jest w całości poświęcony jest tematyce różnorakiej rozrywki. Mam nadzieję, że bardzo Ci się tutaj podoba i polecisz mój serwis znajomym!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)