AUTOPORTRET ZE ŚRUBOKRĘTEM

Przyczyn związania się maszyn cyfrowych z plastyką — podobnie ja!k z muzyką — szukać należy jeszcze w czasach przedkomputerowych. Analogie są nawet dość oczywiste; w obu tych dziedzinach występowały bowiem równoległe zjawiska. Gdy np. rozszerzano pojęcie muzyki na cały świat dźwięków, przedmioty codzien­nego użytku awansowano do rangi dzieł sztuki. Plastycy, tak jak muzycy, stopniowo rezygno­wali z wyłącznie ręcznego wykonywania swoich prac zdając się również na przypadkowy dobór elementów kompozycyjnych i losowość dzia­łań artystycznych. Awangardowi artyści z po­czątków naszego stulecia (tacy choćby jak wy- miemiany już Marcel Duchamp) uznawali sam wybór za akt twórczy, nobilitując w ten sposób prozaiczne obiekty: przybory toaletowe czy ko­ła roweru.

Jeśli szukasz info o sposobach na aktywne spędzenie wolnego czasu i ciekawych form rozrywki to doskonale trafiłeś. Mój serwis jest w całości poświęcony jest tematyce różnorakiej rozrywki. Mam nadzieję, że bardzo Ci się tutaj podoba i polecisz mój serwis znajomym!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)