BEZ OGRANICZEŃ CZASOWYCH

Samo zaś wy­konanie HPSCHD nie miało ograniczeń czaso­wych i mogło trwać kilka godzin dostarczając bez przerwy nowych porcji muzyki urozmaico­nej dodatkowo przez grę świateł 64 rzutników wyświetlających różne obrazy — od slide’ów z programów kosmicznych NASA do całkiem abstrakcyjnych zestawień kolorów. Haller, który przez parę miesięcy przebywał w 1974 r. w Polsce jako stypendysta Fundacji Fulbrighta, pracuje od kilku lat nad podzielo­nym na trzy części dziełem nazwanym Algo- rithms. Cage natomiast pozostał wierny swojej idei spójności muzyki z otoczeniem i szuka no­wych przykładów, by tę teorię potwierdzić. Przekonany o zasadniczej funkcji przypadko­wości w procesach kompozytorskich, wprowa­dzał ją przesuwając przezroczyste, nakładające się na siebie kalki (np. z kopią mapy gwiezdnej) i wychwytywał przypadkowe położenia nanie­sionych na nie punktów, zmieniając w ten spo­sób porządek dźwięków i przyporządkowanie ich instrumentom.

Jeśli szukasz info o sposobach na aktywne spędzenie wolnego czasu i ciekawych form rozrywki to doskonale trafiłeś. Mój serwis jest w całości poświęcony jest tematyce różnorakiej rozrywki. Mam nadzieję, że bardzo Ci się tutaj podoba i polecisz mój serwis znajomym!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)