BRAK KONCEPCJI

Właśnie z po­wodu braku koncepcji teoretycznych. Zagadnienia kon­strukcji sieci neuropodobnych ujawniły ogromną potrzebę nowego stylu teoretyzowania oraz innego, biologicznego formalizmu matematycznego. Dotychczasowe metody for­malno wywodziły się z matematyki nastawionej na obsługę fizyk;, i techniki. Ale obecnie pojawił się nowy odbiorca,w związku z czym zmieniły się też wymagania stawiane matematyce. Zaistniała więc konieczność rozwijania ma­tematyki biologicznej, która byłaby w stanie zaopatrzyć biologię w odpowiednie metody formalne, a w przypadku sieci neuropodobnych potrafiłaby zaoferować jakieś roz­wiązania konstrukcyjne. Praktyka w dziedzinie konstruowania sieci neuropodo­bnych, wyprzedzająca daleko teorię, kroczy dwoma dro­gami.

Jeśli szukasz info o sposobach na aktywne spędzenie wolnego czasu i ciekawych form rozrywki to doskonale trafiłeś. Mój serwis jest w całości poświęcony jest tematyce różnorakiej rozrywki. Mam nadzieję, że bardzo Ci się tutaj podoba i polecisz mój serwis znajomym!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)