BRAMY NAUKI

Bramy nauki niekiedy ulegają naporowi wyobraź­ni. I dopiero wtedy wyobraźnia wspólnie z nauką tworzy „substancję” (a nie sama wyobraźnia, jak utrzymuje D. Bohm — 15). Nauka ze swej strony także zwraca się ku życiu, z którego czerpie swe twórcze siły i natchnienie. Naukowa ekspansja rygoru, sztywności logicznej i precy­zji pomiaru porządkuje życie i podnosi go na wyższy po­ziom. Życie i nauka są sprzężone, choć odrębne, i uzupeł­niają się w cyklicznych, spiralnych („śrubowych”) proce­sach, z których historia składa dzieje i tworzy postęp.Pogląd, który domaga się przetłumaczenia twierdzeń naukowych na język potoczny, musi być komplementarnie, a nie antagonistycznie poszerzony o drugą ważną część, czyli o dążenie do nadania wszystkim prawdom życiowym naukowej rangi.

Jeśli szukasz info o sposobach na aktywne spędzenie wolnego czasu i ciekawych form rozrywki to doskonale trafiłeś. Mój serwis jest w całości poświęcony jest tematyce różnorakiej rozrywki. Mam nadzieję, że bardzo Ci się tutaj podoba i polecisz mój serwis znajomym!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)