Kategoria: Krok w przyszłość

Urodzinowa sala zabaw dla dzieci Zabrze

Rodzice doceniają sale zabaw, ponieważ dostrzegają ich liczne zalety. Przede wszystkim dzieci mogą tam ciekawie i co równie ważne aktywnie spędzić trochę czasu wolnego. Dodatkowo mają do dyspozycji wysokiej jakości,

Gry planszowe sklep

Dla wielu osób gry planszowe stały się idealną rozrywką, która zadowoli nie tylko małe dzieci, ale również osoby dorosłe. Obecnie gry planszowe sklep zaoferuje nie tylko dla najmłodszych, ale również

KOMPUTEROWE STEROWANIE

Toteż studia sterowane komputerowo nie należą dziś do rzadkości. Najbardziej znane spośród nich to: studio eks­perymentalne Bell Laboratories w Naw Jersey, kierowane przez Maxa Matthewsa i Dicka Moore’a, Columbia-Pincerton Electronic

DRUGIE Z ZASTOSOWAŃ

Drugim spośród głównych zastosowań kom­puterów w muzyce jest użycie ich do syntezy dźwięku. Zagadnienie to jest identyczne z tym, dla którego skonstruowano opisane poprzednio elektronicznie syntezatory dźwięku. Wielu zresztą muzyków

DLA NASZYCH POTRZEB

Dla naszych potrzeb to jedno zdanie wystarczy, by traktować dźwięk jako zmiany ciśnienia powietrza (no, bo kto słucha koncer­tów pod wodą?) dokonywane z częstotliwością od 20 do 16 000 drgań

ŹRÓDŁO DŹWIĘKU

Głośnik jest źródłem dźwięku, które wywo­łuje zmiany ciśnienia w otaczającym go powie­trzu na skutek mechanicznych drgań membra­ny. Drgania te zależą od przepływu prądu do­starczanego do tego głośnika. Jeśli więc chcemy

PRZEPŁYWAJĄCY PRĄD

Prąd przepływając przez cew­kę głośnika powoduje ostatecznie powstanie fali dźwiękowej. Zapis funkcji u(t) nie musi być dokonywany na płycie czy taśmie magnetofo­nowej, równie dobrze daje się przechowywać w pamięci maszyny

BEZ WĄTPLIWOŚCI

Nie ulega jednak wątpliwości, że gdybyśmy się do tego ograniczyli, uzyskalibyśmy system o bardzo problematycznej przydatności. Trudno przypuszczać, by ktokolwiek zdecydował się na użycie komputera do zapisywania i odczytywa­nia muzyki, gdy

WŁASNE DZIEŁO

Jest to własne dzieło maszyny utrzyma­ne w stylu znanych jej kompozycji. Powyższy schemat jest oczywiście maksymal­nie uproszczony. W dokładniejszych rozważa­niach należałoby wziąć pod uwagę błędy wyni­kające z aproksymacji, czyli przybliżeń funkcji

SPORO TRUDNOŚCI

Pominiemy jednak te problemy, ponie­waż chodzi nam o ideę komputerowej syntezy dźwięku, a nie o jej techniczną realizację. Trud­ności i bez tego jest sporo. Najpoważniejszą z nich stanowi ogromna ilość

ZAAWANSOWANE BADANIA

Autorem najbardziej zaawansowanych badań jest amerykański naukowiec Max V. Matthews. Rozpoczął on swoje prace z początkiem lat sześćdziesiątych, wyniki opublikował w roku 1963 w listopadowym numerze czasopisma „Science” pod tytułem

SYNTEZA DŹWIĘKÓW

Program syntezy dźwięku układany samodziel­nie przez komputer nazwano „orkiestrą”. Każdy z podprogramów — „instrumentów” kie­ruje zestawem generatorów (mogą w nim być oscylatory, generatory szumów, generatory im­pulsów i przebiegów prostokątnych). Kompozy­tor