CYBORGI I CEREBRATY

Najlepszą realizację poznania „przez działanie”, o ja­kiej marzą lekarze zajmujący się świadomością od strony praktycznej, mógłby stanowić świadomy robot. Byłoby to najodpowiedniejsze poletko doświadczalne, na którym lekarze mieliby możność eksperymentowania i manipulo­wania mechanizmami leżącymi a podstaw procesów świa­domych. Niestety żaden traktat robotyki (nauka o robo­tach) nie zajmuje się robotem świadomym ani pod wzglę­dem teoretycznym, ani praktycznym. Samo określenie „ro­bot świadomy” brzmi paradoksalnie. W pewnym sen­sie ideowym założeniem konstrukcji robotów było hasło „robić, a nie myśleć”, zwłaszcza że wprowadziło się po­dział funkcji, w myśl którego istnieje „ktoś”, kto za to „coś” myśli. („Myślenie” w przytoczonym tu kontekście ma być synonimem operacji świadomych).

Jeśli szukasz info o sposobach na aktywne spędzenie wolnego czasu i ciekawych form rozrywki to doskonale trafiłeś. Mój serwis jest w całości poświęcony jest tematyce różnorakiej rozrywki. Mam nadzieję, że bardzo Ci się tutaj podoba i polecisz mój serwis znajomym!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)