CZAS TRWANIA NUTY

Czas trwa­nia nuty w sekundach podany jest na trzeciej pozycji. Następne liczby proporcjonalne do am­plitudy i częstotliwości precyzują syntezowane dźwięki. Instrukcja 11 kończy syntezę — wyłą­cza generator po 6 sekundach.Użycie komputerów do syntezy dźwięków ogromnie przyczyniło się do rozszerzenia możli­wości kompozytorów. Mogą oni wywoływać efekty brzmieniowe, jakich nie sposób wydo­być z instrumentów tradycyjnych. Nie istnieją np. skrzypce o strunach, których energia drgań od chwili pobudzenia nie maleje, a rośnie aż do pęknięcia struny na końcu każdego tonu. Taki dźwięk udaje się natomiast zaprogramować na komputerze. Jednak komputerowa synteza wy­maga wielu jeszcze eksperymentów w zakresie psychoakustyki, elektroniki, muzykologii d in­formatyki.

Jeśli szukasz info o sposobach na aktywne spędzenie wolnego czasu i ciekawych form rozrywki to doskonale trafiłeś. Mój serwis jest w całości poświęcony jest tematyce różnorakiej rozrywki. Mam nadzieję, że bardzo Ci się tutaj podoba i polecisz mój serwis znajomym!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)