CZYNNOŚCI KOMPOZYTORSKIE

Do czynności kompozytorskich zaczęto włączać nowo powstające gałęzie wiedzy, tafcie ! chociażby, jak Stosowana od połowy lat pięć­dziesiątych teoria informacji. Chemik Richard C. Pinkerton opisał jej użycie w drugim nume­rze z 1956 roku pisma „Ścientific ‚American”; mówił tam, jak się nią posługiwać przy rozstrzy­ganiu kształtu utworu muzycznego. Rzucanie monetą — orzeł czy reszka — decydowało o wy­borze drogi na sporządzonej w tym celu sieci graficznej — Pinkerton nazwał ją skromnie „wytwarzaczem banalnych tonów”.Zwolennicy wprowadzenia matematyki do twórczości muzycznej ery przedelektronicznej mieli jednak dość trudną sytuację ze względu na ogromną dysproporcję między koncepcją i opisem matematycznym a ograniczonymi moż­liwościami sprzętu, jakim dysponowali. Najbar­dziej rewolucyjne pomysły musiały ulec spłaszczeniu, gdy do ich realizacji używano fortepianu i kości do gry.

Jeśli szukasz info o sposobach na aktywne spędzenie wolnego czasu i ciekawych form rozrywki to doskonale trafiłeś. Mój serwis jest w całości poświęcony jest tematyce różnorakiej rozrywki. Mam nadzieję, że bardzo Ci się tutaj podoba i polecisz mój serwis znajomym!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)