DALSZE KONCEPCJE

Pozostawiając dalsze koncepcje futorologom stwierdzić musimy, że na razie reżyser teatral­ny znakomicie sobie radzi bez maszyny cyfro­wej. Natomiast przydaje się ona np. choreogra­fom. Ustawiając każdy, nawet oparty na impro­wizacji taniec, choreograf wskazuje tancerzom ich miejsce na scenie i rodzaj wykonywanych ruchów. Tancerz musi wiedzieć, w jakim kierun­ku i w jaki sposób powinien się poruszać, ile cza­su poświęcić na każdy ruch, gest czy pozę. Sta­nowi to pewne minimum zaleceń dla tancerza aby komputer mógł zastąpić tu choreografa, trzeba przypisać tym zaleceniom wartości cyfro­we. Zacznijmy od liczbowego opisu miejsca, w którym powinien znajdować się tancerz. Opis ta­ki opracował m.in. John Landsdown, dzieląc sce­nę na trzy pasy: dolny (najbliższy widowni) środ­kowy i górny, a każdy z nich na sektory: lewy, środkowy i prawy.

Jeśli szukasz info o sposobach na aktywne spędzenie wolnego czasu i ciekawych form rozrywki to doskonale trafiłeś. Mój serwis jest w całości poświęcony jest tematyce różnorakiej rozrywki. Mam nadzieję, że bardzo Ci się tutaj podoba i polecisz mój serwis znajomym!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)