DROGI PEŁNE TRUDNOŚCI

Obydwie drogi najeżone są trudnościami, ponie­waż wiemy, że jeden typ zachowania może być generowa­ny przez różne klasy struktur i vice versa, jedna struktu­ra może wytwarzać cały wachlarz możliwości behawioral­nych. Wychodząc od zachowania, otrzymuje się modele fun­kcjonalne, operacyjne. Krocząc drugą z wymienionych dróg, napotykamy modele strukturalne. Wielokrotnie obydwa po­dejścia realizowane są równolegle w jednej pracy, w na­dziei że z nałożenia się obydwóch rodzajów modeli wyłoni się właściwa rzeczywistość neuronalna. Niełatwo podzielać tego typu nadzieję, ponieważ synteza między obydwoma kierunkami z metodologicznego i merytorycznego punktu widzenia na gruncie techniki wydaje się niemożliwa.

Jeśli szukasz info o sposobach na aktywne spędzenie wolnego czasu i ciekawych form rozrywki to doskonale trafiłeś. Mój serwis jest w całości poświęcony jest tematyce różnorakiej rozrywki. Mam nadzieję, że bardzo Ci się tutaj podoba i polecisz mój serwis znajomym!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)