DWIE PROSTE

Jeśli ciągi te przedstawimy jako dwie równoległe proste, na których odkłada się odcinki o długości propor­cjonalnej do wartości liczb odpowiadającego im ciągu, to podprogram MATCH tak przestawia te odcinki, aby otrzymać najwięcej połączeń od­cinków leżących na obu prostych w tej samej odległości od punktu początkowego. Jest to więc zadanie maksymalizacji równości sum częścio­wych dwu ciągów liczbowych. Jeśli liczby z tych ciągów (czyli odcinki na prostych) będą ozna­czały czasy trwania kolejnych dźwięków na dwóch instrumentach, to operacja taka zmaksy­malizuje ilość momentów, w których te instru­menty jednocześnie przystąpią do wykonywa­nia nowego dźwięku. Metody opracowane w Illinois znalazły wielu naśladowców i były dalej rozwijane.

Jeśli szukasz info o sposobach na aktywne spędzenie wolnego czasu i ciekawych form rozrywki to doskonale trafiłeś. Mój serwis jest w całości poświęcony jest tematyce różnorakiej rozrywki. Mam nadzieję, że bardzo Ci się tutaj podoba i polecisz mój serwis znajomym!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)