DYSPONOWANA WIEDZA

Gdy nie dysponujemy żadną a priori cząstkową wie­dzą o konkretnym obiekcie, uciekamy się do metod symu­lacji. Naśladujemy jakiś typ zachowania z myślą, że z tego naśladownictwa będzie można wydedukować jakąś prawi­dłowość czy wysnuć wniosek o znaczeniu ogólniejszym. Modelowanie rozpada się na dwie fazy: matematyczną i ele­ktroniczną. W oparciu o przesłanki teoretyczne proponuje się matematyczny model, czyli formułę, której zachowanie modelowanego obiektu ma być przyporządkowane. Faza elektroniczna polega na konkretnej realizacji, czyli na zbu­dowaniu rzeczywistości sztucznej, ale podległej zapropono­wanym wzorom logiczno-matematycznym. Jak z tego widać, modelowanie zaczyna się od abstrakcji, czyli od świado­mości. Dopiero na dalszym etapie matematyczny szkielet przyobleka się w szatę konkretu (6).

Jeśli szukasz info o sposobach na aktywne spędzenie wolnego czasu i ciekawych form rozrywki to doskonale trafiłeś. Mój serwis jest w całości poświęcony jest tematyce różnorakiej rozrywki. Mam nadzieję, że bardzo Ci się tutaj podoba i polecisz mój serwis znajomym!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)