DZIAŁANIA LEKARSKIE

Cała reanimacja składa się z działań lekarskich, spontanicznych i intuicyjnych. Niemniej rysują się perspektywy bardziej interwencyj­nej postawy, która przyczyniłaby się do tego, aby na no­wo włączyć człowieka umarłego śmiercią informacyjną w świadomy kontekst regulacyjny. W erze przedcyberne- tycznej jedyną dewizą było zalecenie H. Jacksona (5/): „lekarze, gdy tylko będą obserwować rezultaty doświad­czeń dokonywanych na układzie nerwowym przez choro­bę, to znajdywać będą coraz więcej faktów odnoszących się do fizjologii umysłu” (czytaj: świadomości). W dobie cybernetyki hasło to należy rozszerzyć. Obecnie bowiem można nie tylko obserwować, czyli oczekiwać doświad­czeń natury, ale również samemu planować i przeprowa­dzać eksperymenty na sztucznym mózgu. Świadomość na to zezwala. I to zezwolenie przesądza właśnie o jej nie­ocenionej wartości przy ratowaniu siebie samej od zagła­dy.

 

Jeśli szukasz info o sposobach na aktywne spędzenie wolnego czasu i ciekawych form rozrywki to doskonale trafiłeś. Mój serwis jest w całości poświęcony jest tematyce różnorakiej rozrywki. Mam nadzieję, że bardzo Ci się tutaj podoba i polecisz mój serwis znajomym!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)