DZIEŁA OBU GRUP

Chociaż dzieła obu grup są tworzone przez zdarzenia losowe, to jednak koncepcje arty­styczne znacznie się od siebie różnią. Przypadek w obrazach pierwszej grupy decyduje o poło­żeniu plamki świetlnej na ekranie, o jej natę­żenia i szybkości ruchu. Dla dzieł z drugiej grupy przypadek jest przede wszystkim czyn­nikiem wybierającym różne kombinacje ze zbioru elementów podstawowych. Klasyfikacja powyższa dzieli jednoznacznie obszar zajmowa­ny przez komputerową grafikę, a ponadto cał­kowicie go wyczerpuje. Łatwo spostrzec (patrz wkładka), że nie każdy z wymienionych tutaj artystów wykorzystuje działania przypadkowe w tym samym stopniu. W wielu pracach udział przypadku jest ograniczony i podporządkowany ustalonym zawczasu regułom, przy czym wy­dzielić tu można dzieła powstałe przez zastoso­wanie.

Jeśli szukasz info o sposobach na aktywne spędzenie wolnego czasu i ciekawych form rozrywki to doskonale trafiłeś. Mój serwis jest w całości poświęcony jest tematyce różnorakiej rozrywki. Mam nadzieję, że bardzo Ci się tutaj podoba i polecisz mój serwis znajomym!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)