EKSPONATY WYSTAWY

Eksponaty wystawy — wyobrażenia znanych mechanizmów, zdeformowanych zaworów kotła czy śrub okrętowych — nasuwały skojarzenia z techniką, choć nie miały zgodnej z ich tech­nicznym przeznaczeniem masywności. Wręcz przeciwnie — zaskakiwały finezją i delikatnym kształtem, nic nie tracąc z naturalnej monu­mentalności. Tę właściwą dziełom konstrukty- wistycznym monumentalność wykorzystał inny czołowy artysta rodzącego się kierunku Władi­mir Tatian w projekcie pomnika III Międzyna­rodówki. Konstruktywizm wzbudził zaintereso­wanie w wielu krajach. W Niemczech lansował go jeden z wykładowców Bauhausu Laszlo Moholoy-Nagy, w Stanach Zjednoczonych wy­bitnym przedstawicielem tego prądu był znany rzeźbiarz Aleksander Calder, w Anglii kon- struktywiści założyli własną grupę pod nazwą Circle. Jeśli chodzi o Polskę, pod wpływem konstruktywizmu pozostawały awangardowe ugrupowania lat dwudziestych, takie jak Blok czy Praesens.

Jeśli szukasz info o sposobach na aktywne spędzenie wolnego czasu i ciekawych form rozrywki to doskonale trafiłeś. Mój serwis jest w całości poświęcony jest tematyce różnorakiej rozrywki. Mam nadzieję, że bardzo Ci się tutaj podoba i polecisz mój serwis znajomym!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)