ETAP MUZYKI KOMPUTEROWEJ

W przy­szłości ma być zakupiony duży syntezator; roz­ważana jest także kwestia wprowadzenia do studia minikomputera. Studio wspomaga co­dzienny program radiowy i jest warsztatem pracy kilku znanych polskich kompozytorów.Muzyka komputerowa weszła w etap, na któ­rym opanowana została technika tworzenia no­wych dźwięków i budowania z nich kompozy­cji, wciąż brak jednak automatycznych metod oceny tych wyników. Sprzężenie zwrotne ocen z procesem kompozycyjnym selekcjonowałoby powstający materiał muzyczny, wybierając z całej maszynowej produkcji tylko utwory wartościowe lub nowatorskie. Brak takich me­tod zmusza kompozytorów do konstruowania własnych ograniczeń, eliminujących te spośród kombinacji dokonywanych przez komputer, które można z góry uznać za niewłaściwe.

Jeśli szukasz info o sposobach na aktywne spędzenie wolnego czasu i ciekawych form rozrywki to doskonale trafiłeś. Mój serwis jest w całości poświęcony jest tematyce różnorakiej rozrywki. Mam nadzieję, że bardzo Ci się tutaj podoba i polecisz mój serwis znajomym!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)