GRAFICZNE UJĘCIE

Szkice te, przypominające plastyczne zdjęcia lotnicze tere­nów górzystych, pokazują również, czy relacje między tematami zmieniają się, czy też pozosta­ją stałe na przestrzeni całego tekstu. CGAMS okazał się bardzo przydatnym narzędziem ana­lizy złożonych tekstów literackich — Smith użył  go np. do graficznego ujęcia wewnętrznych za­leżności treściowych Portretu artysty z czasów młodości Jamesa Joyce’a. Komputery analizują teksty literackie szyb­ciej niż człowiek — ale nie jest to na razie prze­waga druzgocąca. W większości tych prac ma­szyna nie była zdolna do bezpośredniego od­czytywania tekstu; musiał on przedtem zostać j zamieniony przez człowieka na dane zrozumia­łe dla komputera. I to właśnie, a nie samo dzia­łanie maszyny było wąskim gardłem procesów analizy.

Jeśli szukasz info o sposobach na aktywne spędzenie wolnego czasu i ciekawych form rozrywki to doskonale trafiłeś. Mój serwis jest w całości poświęcony jest tematyce różnorakiej rozrywki. Mam nadzieję, że bardzo Ci się tutaj podoba i polecisz mój serwis znajomym!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)