IDEOWI PRZODKOWIE

Ideowych przodków aleatoryzmu szukać zatem wypada właśnie pośród wcześniej opisywanych metod zatrudniających los do układania muzyki. Zamiast oczek na wyrzucanych kostkach do gry, numerów na obwodzie bączka czy orła lub re­szki, zaczęła decydować o przypadku wyrocznia komputerowa. Maszyna cyfrowa może spełniać funkcję bardzo szybkiego generatora nieskoń­czenie długich ciągów liczb losowych otrzymu­jąc je dzięki odpowiednim operacjom matema­tycznym (toteż poprawniej byłoby mówić o cią­gach liczb pseudolosowych). Mogą to być liczby całkiem przypadkowe — prawdopodobieństwo ich wystąpienia dla każdej będzie takie samo. Jeśli jednak odpowiednio zaprogramujemy komputer, to otrzymamy ciągi, w których pew- ne liczby będą się pojawiały częściej, przy czym udaje się uzyskać dowolnie przyjęty rozkład prawdopodobieństw występowania liczb z zało­żonego zbioru.

Jeśli szukasz info o sposobach na aktywne spędzenie wolnego czasu i ciekawych form rozrywki to doskonale trafiłeś. Mój serwis jest w całości poświęcony jest tematyce różnorakiej rozrywki. Mam nadzieję, że bardzo Ci się tutaj podoba i polecisz mój serwis znajomym!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)