IMPULSY NERWOWE

Natomiast impulsy nerwowe, iglice, których charakter elektrochemiczny tak dociekliwie studiowaliś­my do ostatniej chwili, straciłyby swoje znaczenie dla systemu świadomej komunikacji. Faktycznymi, elektroma­gnetycznymi nośnikami informacji — według ostatnich przypuszczeń — miałyby być neurofibrylle, a zdegrado­wane impulsy byłyby jedynie epifenomenem, ubocznym produktem, spóźnionym echem tego, co dzieje się w neu- rofibryllach. Tego typu realne tendencje, dążące do wy­tłumaczenia podłoża świadomości w kategoriach fizycz­nych, wywołałyby prawdziwą rewolucję w neurofizjologii. Rozsypałyby się w gruzy wszystkie dotychczasowe wyo­brażenia o zasadach przekazywania i transformowania in­formacji.

Jeśli szukasz info o sposobach na aktywne spędzenie wolnego czasu i ciekawych form rozrywki to doskonale trafiłeś. Mój serwis jest w całości poświęcony jest tematyce różnorakiej rozrywki. Mam nadzieję, że bardzo Ci się tutaj podoba i polecisz mój serwis znajomym!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)