INGERENCJA ŚWIADOMOŚCI

Świadomość integruje — w najdosłowniejszym tego słowa znaczeniu — cały wszechświat żadna pętla sprzężenia zwrotnego zamykająca się bądź to w mikrokosmosie, bądź to w makrokosmosie nie może być pominięta w związkach świadomych. Żadna maszyna nie może mieć ani tak rozległych horyzontów, ani tak uniwer­salnej wizji, ani wreszcie przedstawiać! w swoim progra­mie tak wysokiego stopnia integryzmu jak świadomość. Co więc może porównać się z uniwersalizmem świadomo­ści? Jaki twór sztuczny — gdyby istniał — mógłby kon­kurować ze świadomym mózgiem? Żaden.Pewnym, choć dalekim, podobieństwem do mózgu może być komputer. Jedynie matematyczna maszyna cyfro­wa — ze względu na swoje bogactwo hardware’owych konstrukcji oraz ideową zasadność znajdującą swój wyraą w software’owym oprogramowaniu -— mogłaby rościć so­bie pretensje do świadomości. Faktycznie komputer już od 30 lat próbuje zagrozić świadomości mózgu.

Jeśli szukasz info o sposobach na aktywne spędzenie wolnego czasu i ciekawych form rozrywki to doskonale trafiłeś. Mój serwis jest w całości poświęcony jest tematyce różnorakiej rozrywki. Mam nadzieję, że bardzo Ci się tutaj podoba i polecisz mój serwis znajomym!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)