INNI ARTYŚCI

Inni artyści zachodnioeuropejscy przykłada­ją mniejszą wagę do komputerowego sterowa­nia urządzeniami graficznymi. Koncentrują się przede wszystkim na budowaniu obrazów z mo­dyfikowanych powtarzalnych elementów, postę­pując podobnie jak w podawanym już tutaj przykładzie z doświadczeń Landsdowna. Taki sposób uzyskiwania dzieła — jak utrzymują sa­mi twórcy — dostarcza im wielkiej satysfakcji płynącej z wydobywania zaskakujących treści przez zestawianie elementów nie mających włas­nego oblicza ani znaczenia. Istotnie działalność ta ma w sobie coś z dziecinnej zabawy w ła­migłówkę, gdy w czasie układania najcudaczniej wykrojonych fragmentów pojawia się nagle Kaczor Donald lub Pies Pluto. Przykłady stosowanych w takich kompozy­cjach elementów mamy na rys. 15. Pierwszy od lewej używany jest przez Hiszpana Manuela Barbadillo, współpracującego z grupą progra­mistów centrum obliczeniowego uniwersytetu w Madrycie.

Jeśli szukasz info o sposobach na aktywne spędzenie wolnego czasu i ciekawych form rozrywki to doskonale trafiłeś. Mój serwis jest w całości poświęcony jest tematyce różnorakiej rozrywki. Mam nadzieję, że bardzo Ci się tutaj podoba i polecisz mój serwis znajomym!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)