INNY TERMIN

Zaproponowano jeszcze inny termin dla modelu neuro- nalnego neuronoid. Nazywając nawet najbardziej finezyjne urządzenie elektroniczne „czymś podobnym do neuronu”, nie należy zapominać, że dopuszczamy się ogromnego upro­szczenia rzeczywistości i że utrzymujemy się niemal w kon­wencji poetyckiej pars pro toto. Istotnie, każdy z kilkunas­tu opublikowanych w literaturze bionicznej modeli obejmu­je zaledwie kilka fragmentów dowolnie wybranych z boga­tej rzeczywistości neuronalnej. Z oczywistych względów najłatwiej dają się modelować własności elektryczne neu­ronu. Z kilkudziesięciu własności elektrycznych neuronu tylko część podlegać może regulacji zewnętrznej, reszta natomiast wymyka się spod wszelkiej bezpośredniej kon­troli.

Jeśli szukasz info o sposobach na aktywne spędzenie wolnego czasu i ciekawych form rozrywki to doskonale trafiłeś. Mój serwis jest w całości poświęcony jest tematyce różnorakiej rozrywki. Mam nadzieję, że bardzo Ci się tutaj podoba i polecisz mój serwis znajomym!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)