INNY WYKŁADOWCA

Inny wykładowca z Uniwersytetu Illinois, pracujący tam od 1963 roku profesor Herbert Brun, skomponował w roku 1967 przy użyciu maszyny IBM 7094 trwający siedem i pół minuty utwór, któremu dał tytuł Stalks and Trees and Drops and Clouds. Iannis Xenakis, Grek z pochodzenia (urodzo­ny .w Rumunii), ma za sobą studia muzyczne i inżynierskie. Xenakis przyjął dla wyboru pa­rametrów swoich kompozycji reguły wychodzą­ce z podstaw statystyki matematycznej. Przeby­wając w Paryżu współpracował z francuskim oddziałem największego komputerowego kon­cernu na świecie — amerykańskiej firmy IBM i osiągnął pierwsze pozytywne rezultaty w 1962 roku. Program w języku FORTRAN, urucho­miony na komputerze IBM 7090, pozrwalał na komponowanie różnych melodii pisanych na kwartet smyczkowy oraz na cztery do dziesięciu instrumentów.

Jeśli szukasz info o sposobach na aktywne spędzenie wolnego czasu i ciekawych form rozrywki to doskonale trafiłeś. Mój serwis jest w całości poświęcony jest tematyce różnorakiej rozrywki. Mam nadzieję, że bardzo Ci się tutaj podoba i polecisz mój serwis znajomym!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)