ISTOTA NERWOWEGO IMPULSU

Adamienko i Kirlianowie (1) przyjmują istnienie „plaz­mowych mikrokanałów”, czyli tzw. autoelektronów, które miałyby być nośnikami informacji elektromagnetycznych. Iniuszyn (56) mówi o „migracji energii świetlnej w bio­logicznych strukturach”. Przenosząc rozważania badaczy rosyjskich na teren układu nerwowego, można skonstato­wać odżywanie w neurofizjologii hipotetycznego Hipokratesowskiego fluidu, który przepływał w nerwach od V wieku przed Chr. aż do 1845 roku. Wydawało się, że Du Bois Reymond, odkrywając w ubiegłym stuleciu impuls we włóknie nerwowym i zapoczątkowując elektryczną erę w neurofizjologii, obalił raz na zawsze koncepcję neuralne- go fluidu. Jeszcze na początku lat sześćdziesiątych M.A.B. Brazier (17) pisze, że fizjologowie nadal dyskutuje o isto­cie nerwowego impulsu, chociaż ustały już zawzięte spory wokół pytania: „czy duch przenosi się wzdłuż otworów w kanałach nerwowych, czy też przechodzi przez stałą mate­rię nerwów”.

Jeśli szukasz info o sposobach na aktywne spędzenie wolnego czasu i ciekawych form rozrywki to doskonale trafiłeś. Mój serwis jest w całości poświęcony jest tematyce różnorakiej rozrywki. Mam nadzieję, że bardzo Ci się tutaj podoba i polecisz mój serwis znajomym!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)