JAKO ELEMENTY

Litery jako elementy same nic nie znaczą i rzadko układają się w nowe, zasługujące na uwagę słowa. Zesta­wy wielowyrazowe, całkiem przeciwnie, obar­czone zbyt szczegółowym znaczeniem, są ele­mentami mało swobodnymi i elastycznymi. Sło­wa są w sam raz — dlatego większość ekspery­mentatorów używa ich jako elementów.Nie znaczy to jednak, że jest to jedyna kon­cepcja mająca szanse powodzenia. Tworzenie całkiem nowych słów bywa czasem wynikiem tego, że fragmenty wyrazów lub poszczególne litery uznajemy za elementy i losowo te elemen­ty łączymy. Idea dobrze znana czytelnikom książek Lema. Jej istotę wyjaśnia zresztą sam Lem w Kongresie futorologicznym, przewidu­jąc, że ową „prognostyką lingwistyczną” zajmą się właśnie komputery. Jeden z bohaterów książki — profesor Trottelseiner — bada w ten sposób „przyszłość podług transformacyjnych możliwości języka”.

Jeśli szukasz info o sposobach na aktywne spędzenie wolnego czasu i ciekawych form rozrywki to doskonale trafiłeś. Mój serwis jest w całości poświęcony jest tematyce różnorakiej rozrywki. Mam nadzieję, że bardzo Ci się tutaj podoba i polecisz mój serwis znajomym!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)