KARTY PARAMETRÓW

Dochodzą do tego karty mstrukcyjne, zezwalające maszynie na samo­dzielne tworzenie kart nut, i karty sterujące wszystkimi pozostałymi operacjami komputera.W drugim etapie maszyna porządkuje wszystkie karty nut zgodnie z kolejnością ich momentow początkowych i przygotowuje do od­twarzania dźwięku. Niektóre z zapisanych na Kartach parametrów mogą być wówczas mody- filcowane przez wewnętrzne programy maszy­ny, które korygują sąsiadujące z sobą dźwięki oraz ustalają zależności czasowe między instru­mentami dostosowując je do przyzwyczajeń słuchaczy. Etap trzeci obejmuje odczytywanie uporząd­kowanych w etapie drugim kart nutowych. Przed syntezą każdego dźwięku parametry jego przekazywane są do odpowiedniego instrumen­tu, który włączany jest na określony czas trwa­nia. Prąd wychodzący z generatorów instrumen­tów przekazywany jest do głośników, a powstałe efekty akustyczne zapisywane na taśmie mag­netofonowej.

Jeśli szukasz info o sposobach na aktywne spędzenie wolnego czasu i ciekawych form rozrywki to doskonale trafiłeś. Mój serwis jest w całości poświęcony jest tematyce różnorakiej rozrywki. Mam nadzieję, że bardzo Ci się tutaj podoba i polecisz mój serwis znajomym!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)