KILKA GRUP ARTYSTYCZNYCH

Powstało kilka grup ar­tystycznych — nie tylko w Europie i Stanach Zjednoczonych, ale także w Japonii (Computer Techniąue Group) oraz Ameryce Południowej. Ujawniło się przy tej okazji wiele ciekawych indywidualności twórczych. Oprócz uprzednio wymienionych zaliczyć do nich należy Francu­za Manfreda Mohra i Auro Lecci pracującego w Stanach Zjednoczonych. Ich dzieła wzboga­cają wiele galerii, znaleźć je można na ścianach zakładów przemysłowych, urzędów i dworców lotniczych. Pisma artystyczne lub poświęco­ne informatyce organizują coroczne konkursy na najbardziej interesujące kompozycje. Dużą popularnością cieszą się zwłaszcza konkursy pisma „Computers and Automation”. Nagro­dzone prace publikuje się zazwyczaj w nume­rach sierpniowych tego czasopisma.

Jeśli szukasz info o sposobach na aktywne spędzenie wolnego czasu i ciekawych form rozrywki to doskonale trafiłeś. Mój serwis jest w całości poświęcony jest tematyce różnorakiej rozrywki. Mam nadzieję, że bardzo Ci się tutaj podoba i polecisz mój serwis znajomym!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)