KOLEJNE ZDANIA

Maszyna odczytuje kolej­ne zdania i po każdym drukuje informacje o je­go strukturze oraz funkcjach syn taktycznych poszczególnych słów.Inne przeznaczenie ma macierzowa metoda przetwarzania języka naturalnego opracowana przez francuskich fizyków nuklearnych Alexan~ dre Andreewsky’ego i Christiana Fluhra. Oprócz dość szczegółowej analizy tekstu pozwala ona bowiem na wyjaśnienie wszystkich występują­cych w nim wieloznaczności.Jeszcze dalej posunął się John B. Smith z Pennsylwania State University, który przed­stawia się jako pracownik tamtejszego centrum obliczeniowego i wydziału anglistyki (!). Na ostatnim kongresie IFIP (Sztokholm 1974) za­prezentował on system CGAMS (Computer Ge- nerated Anałogues of Mentel Str-uctures from language data), przeznaczony do rysowania przestrzennych wykresów obrazujących związki skojarzeniowe między grupami tematycznymi słów języka naturalnego .

Jeśli szukasz info o sposobach na aktywne spędzenie wolnego czasu i ciekawych form rozrywki to doskonale trafiłeś. Mój serwis jest w całości poświęcony jest tematyce różnorakiej rozrywki. Mam nadzieję, że bardzo Ci się tutaj podoba i polecisz mój serwis znajomym!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)