KOMPUTER BIOLOGICZNY

Komputer biologiczny, podświadomościowy, pra­cuje na programach całkowicie zalgorytmizowanych. W życiu psychicznym, oznaczającym kres autonomii kom­putera biologicznego, rolę programatora przejmuje świa­domość, która programuje w sposób heurystyczny. Świa­domość rzuca ideę: poleca wykonanie zadania ogólnego, dla którego algorytm musi opracować jednak podświado­mość. Dla świadomości przyrodzone warunki komputera biologicznego są niewystarczające. O ile trudny do przy­jęcia wydaje się pogląd Sedlaka (105, 107), który w sen­sie dosłownym, a nie przenośnym, mówi o „świadomości półpr2:ewodnikowej”, o tyle całkiem realna wydaje się hipoteza, że świadomość wykorzystuje własności półprze­wodnikowe substancji ożywionej i nieożywionej. Półprze­wodniki jednoczące w sobie szereg korzystnych cech die­lektryka, kryształu, roztworu i bioplazmy stwarzają bo­gaty repertuar oddziaływań natury polowej, przez co na­dają się znakomicie do tego, aby być podłożem dla „elek­trycznych” idei.

Jeśli szukasz info o sposobach na aktywne spędzenie wolnego czasu i ciekawych form rozrywki to doskonale trafiłeś. Mój serwis jest w całości poświęcony jest tematyce różnorakiej rozrywki. Mam nadzieję, że bardzo Ci się tutaj podoba i polecisz mój serwis znajomym!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)