KOMPUTER W SYSTEMIE MUZYCZNYM

W 1972 r. P. H. Knowlton opublikował wyniki użycia mi­nikomputera PDP w systemie muzycznym. Sy­stem wyróżnia się łatwością wprowadzania da­nych i zapisywania rezultatów. Na wejściu ma- szyny znajduje się czytnik kart z kodowanymi parametrami muzycznymi, ale parametry te można także wprowadzać poprzez klawiaturę organów elektronicznych przyłączonych rów­nież do komputera. Na wyjściu znajduje się monitor ekranowy wyświetlający zapis kompo­zycji, pisak rejestrujący go na papierze i orga­ny interpretujące ten zapis. Można więc jedno­cześnie widzieć i słyszeć wszystko, co wprowa­dzamy do maszyny i to, co z niej uzyskujemy. Bardzo ciekawe rozwiązanie zaproponowali dwaj weterani muzyki komputerowej Hiller i Cage. Oparli je na algorytmach zaczerpniętych z heksametrycznych przepowiedni chińskiej księgi wróżb I Ching liczącej ponad 4 tysiące lat. Zestaw wykonawczy obejmuje od jednego do pięćdziesięciu jeden magnetofonów i od jed­nego do siedmiu klawesynów. Stąd też wziął się kryptonim systemu — HPSCHD — skrót słowa harpsichord (klawesyn).

Jeśli szukasz info o sposobach na aktywne spędzenie wolnego czasu i ciekawych form rozrywki to doskonale trafiłeś. Mój serwis jest w całości poświęcony jest tematyce różnorakiej rozrywki. Mam nadzieję, że bardzo Ci się tutaj podoba i polecisz mój serwis znajomym!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)