KOMPUTERYZACJA PRAC

Równie przydatne okazały się maszyny w ba­daniach literaturoznawczych i pracach redak­cyjnych, takich jak układanie wszelkiego typu indeksów (nazwisk, nazw geograficznych, po­szczególnych wątków), niezbędnych w każdej solidnie wydanej pozycji o charakterze histo­rycznym lub dokumentalnym, ‚bądź takich jak sprawdzanie maszynopisu z rękopisem czy kon­trola składu. Zajęcia te pochłaniają redaktorom mnóstwo czasu, są niemal automatyczne, a wy­magają skupienia uwagi, pedantyczności i nie­raz osłabiają wzrok.Komputeryzacja prac redakcyjnych podjęta została dość wcześnie. Już w 1962 roku prof. Dearing z University of California na semina­rium w Clark Library przedstawił napisany przez siebie program porównywania tekstów, który umożliwił identyfikację ok. 100 prac. In­ny program o nazwie OCCUL.T (Ordered Com­puter Collation of Unprepared Literary Text), ułożony przez prof. Gibsona z New York University, posłużył do studiów nad dwiema wer­sjami powieści Henry Jamesa Daisy Miller.

Jeśli szukasz info o sposobach na aktywne spędzenie wolnego czasu i ciekawych form rozrywki to doskonale trafiłeś. Mój serwis jest w całości poświęcony jest tematyce różnorakiej rozrywki. Mam nadzieję, że bardzo Ci się tutaj podoba i polecisz mój serwis znajomym!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)