KOŃCOWY MOMENT PRACY

Gramatyka owa powinna tak­że ustalać moment końcowy pracy maszyny, czyli taki, w którym wykonywane dzieło uwa­żamy za ukończone. Można oczywiście przery­wać program w każdej dowolnej, z góry prze­widzianej chwili lub po wykorzystaniu określo­nej liczby elementów, jest to jednak zbyt dużym uproszczeniem w przypadku dzieł skompli­kowanych. Należy bowiem wówczas ustalać wa­runki dla wielu czynników i od spełnienia tych warunków uzależniać zakończenie procesu twórczego. Aby wyjaśnić, na czym polega uży­cie artystycznego słownika i gramatyki, odwo­łajmy się do schematu, jaki podaje architekt John Landsdown w broszurze Computer in the Creative Arts. (Są to przykłady proste, do ich tworzenia komputer nie jest potrzebny, ale wyjaśniają ideę postępowania w przypadkach najbardziej nawet skomplikowanych).

Jeśli szukasz info o sposobach na aktywne spędzenie wolnego czasu i ciekawych form rozrywki to doskonale trafiłeś. Mój serwis jest w całości poświęcony jest tematyce różnorakiej rozrywki. Mam nadzieję, że bardzo Ci się tutaj podoba i polecisz mój serwis znajomym!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)