KONKURS NA NAJLEPSZY PROGRAM

Barbaud związał się z tą firmą w 1958 roku, gdy wygrał konkurs na naj­lepszy program w języku FORTRAN dla two­rzenia kompozycji muzycznych przez maszynę H 516 produkcji Honeywell Buli. I do muzyki zresztą trafił Barbaud przypadkowo — dzięki temu, że zatrudniony był w dziale muzyki Bi­blioteki Narodowej — choć studiował filologie 1 języki starożytne. Firmie Honeywell Buli po­został zresztą Barbaud wierny do tej pory, opra­cowując dla niej metody komputerowej kompo­zycji opartej na dość zaawansowanym aparacie matematycznym (m. in. na rachunku macierzo­wym i teorii grafów). Inny system kompozycyjny nazwany ZASP zaproponował Allan Sutcliffe. W tym systemie człowiek ^ ustala ogólne założenia dla utworu resztę zaś określają serie liczb losowych gene- rowane przez program główny. Nawet przy komponowaniu bardzo krótkich utworów odwo­ływanie się do programu głównego odbywa się ponad tysiąc razy.

Jeśli szukasz info o sposobach na aktywne spędzenie wolnego czasu i ciekawych form rozrywki to doskonale trafiłeś. Mój serwis jest w całości poświęcony jest tematyce różnorakiej rozrywki. Mam nadzieję, że bardzo Ci się tutaj podoba i polecisz mój serwis znajomym!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)