KONTAKT LITERATURY Z INFORMATYKĄ

O tym, jak uogól­niony jest opis procesu tłumaczenia, świadczy chociażby fakt, że pojęcie „język” zastępuje się często terminem: „kod”. Wyraźne też są związ­ki teorii przekładu maszynowego z nowo po­wstałą, przede wszystkim dla potrzeb progra­mowania komputerów, dziedziną wiedzy noszą­cą miano „lingwistyki matematycznej”, która jest połączeniem matematyki, językoznawstwa i informatyki.W tym przypadku kontakty literatury z in­formatyką zaczynają nabierać poważniejszego charakteru. Starania bowiem idą w kierunku wykazania, że istnieją wspólne podstawy obu dyscyplin. Lingwistyka matematyczna staje się dziedziną rokującą wielkie nadzieje, a jej omó­wienie wymagałoby już osobnego opracowania. Sygnalizujemy zatem jedynie tę sprawę uzna­jąc pretekst komputerowej literatury za nie­wystarczający, by na jego marginesie rozważać pobieżnie tak złożone zagadnienia.

Jeśli szukasz info o sposobach na aktywne spędzenie wolnego czasu i ciekawych form rozrywki to doskonale trafiłeś. Mój serwis jest w całości poświęcony jest tematyce różnorakiej rozrywki. Mam nadzieję, że bardzo Ci się tutaj podoba i polecisz mój serwis znajomym!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)