LICZBA WYMAGANYCH ELEMENTÓW

Licz­ba wymaganych podstawowych elementów półprzewodni­kowych zdecydowanie przekracza ilość aktualnie istnieją­cych synaps, aksonów i dendrytów, a środki elektromag­netycznej integracji są bez porównania sprawniejsze, zwrot- niejsze i bardziej ekonomiczne niż sposoby scalania, wy­nikające z poznanej dotychczas organizacji mózgu. Wiele tajemnic funkcjonowania świadomego mózgu z całą pew­nością kryje się w nie zbadanej i nie docenianej jeszcze w pełni tkance glejowej. W komórkach neurogle.u mieści się — jak przypuszcza się — generalny program funkcjo­nowania układu nerwowego, który do niedawna, utożsa­mialiśmy z sieciami neuronalnymi. Od neurogleju podob- noć zależy nie tylko homeostaza mózgu, uwarunkowana sprawnością bariery „krew—mózg”, ale także poziom aktywności neuronów, utrzymujących się dzięki regulacji selektywnej półprzepuszczalności błon neuronalnych.

Jeśli szukasz info o sposobach na aktywne spędzenie wolnego czasu i ciekawych form rozrywki to doskonale trafiłeś. Mój serwis jest w całości poświęcony jest tematyce różnorakiej rozrywki. Mam nadzieję, że bardzo Ci się tutaj podoba i polecisz mój serwis znajomym!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)