MIĘDZY ŚWIADOMOŚCIĄ WEWNĘTRZNĄ A ZEWNĘTRZNĄ

Nie sposób pominąć któregokolwiek ogniwa tego łańcucha: po­jęcie, idea, kod, słowo. Nie pozbawione sensu wydaje się pytanie, czy może istnieć operacja pojęciowa w świado­mości wewnętrznej bez swojego lustrzanego informacyjne­go odbicia w świadomości zewnętrznej. Nie wiemy, jak odbywa się to „przekuwanie” pojęć na idee informacyjne. Wiemy tylko, że musi zachodzić w mózgu. Ponadto nie wiemy, czy między świadomością wewnętrzną a zewnętrz­ną istnieje tylko jeden „kierunek jazdy”, czy też możli­wa staje się projekcja w drugą stronę, tzn. od idei infor­macyjnej do pojęcia. Za istnieniem dwukierunkowych po­łączeń przemawia to, że pojęcia świadomości wewnętrznej nie mogą być aż tak od wszystkiego „oderwane”, oraz to, że wychodzące z mózgu idee wracają do mózgu pętlami sprzężeń zwrotnych — zgodnie z przykazaniami cyberne­tyki — obładowane większym bogactwem informacyjnym lub niestety bardziej ogołocone.

Jeśli szukasz info o sposobach na aktywne spędzenie wolnego czasu i ciekawych form rozrywki to doskonale trafiłeś. Mój serwis jest w całości poświęcony jest tematyce różnorakiej rozrywki. Mam nadzieję, że bardzo Ci się tutaj podoba i polecisz mój serwis znajomym!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)