MOLEKULARNA HIPOTEZA ŚWIADOMOŚCI

Z drugiej strony trudno przypuszczać, aby informacje roz­przestrzeniały się w mózgu drogą dyfuzji. Reakcje chemi­czne międzycząsteczkowe także wydają się ślamazarnym wehikułem dla świadomości.Eccles głosi hipotezę, że kontakt świadomości z móz­giem odbywa się na poziomie molekularnym, na któ­rym — przez furtkę zasady nieoznaczoności — wpro­wadzony został do akcji chochlik, czynnik „nie z tego świata” — wolna wola. Molekularna hipoteza Ecclesa nie ma charakteru roboczego, ale metafizyczny, skoro nie mo­że być and obalona, ani podparta. Trudno więc z autorem podzielać nadzieję, że dzięki niej wyszuka się „jakiś klucz [sic!] do przerzucenia pomostu nad przepaścią między du­szą i ciałem” (89, s. 286). Tu autor znalazł się — według wyrażenia Mascalla — w odwiecznym kłopocie idealisty, który widzi, że został zamknięty we własnym umyśle, od którego wcześniej sam wyrzucił klucz.

Jeśli szukasz info o sposobach na aktywne spędzenie wolnego czasu i ciekawych form rozrywki to doskonale trafiłeś. Mój serwis jest w całości poświęcony jest tematyce różnorakiej rozrywki. Mam nadzieję, że bardzo Ci się tutaj podoba i polecisz mój serwis znajomym!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)