MONITOR EKRANOWY

Znakomicie nadaje się do tych celów monitor ekranowy (tzw. display), przypominający skrzy­żowanie telewizora z maszyną do pisania. Na­ciskając klawisze wydajemy polecenia kompu­terowi, a komputer na ekranie monitora wy­świetla rezultaty w postaci tekstów bądź rysun­ków. Dobrym przykładem są tu prace Johna Whitneya (seniora). Po odpowiednim zaprogra­mowaniu maszyny Whitney uzyskał na ekranie sprzężonego z nią monitora zbiory linii ilustru­jących proste relacje matematyczne. Efekty wi­zualne są oryginalne i wręcz fascynujące. Mogą to być rysunki robiące wrażenie trójwymiaro­wych czy też dające złudzenie ruchu. Operator potrafi dodatkowo te obrazy uzupełniać albo zmieniać, jeśli wodzi po ekranie piórem świetl­nym.

Jeśli szukasz info o sposobach na aktywne spędzenie wolnego czasu i ciekawych form rozrywki to doskonale trafiłeś. Mój serwis jest w całości poświęcony jest tematyce różnorakiej rozrywki. Mam nadzieję, że bardzo Ci się tutaj podoba i polecisz mój serwis znajomym!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)