MOŻLIWOŚĆ WĘDROWANIA

Możliwość tego rodzaju wędro­wania zintegrowanej czynności po polach i „łąkach kory mózgowej — bez respektowania granic analizatorów czy innych organizacji — byłaby znakomitym środkiem lo­komocji, nośnikiem dla świadomościowej fali. Fale móz­gowe, którymi zajmuje się elektroencefalografia, a z któ­rymi wiązano wielkie nadzieje, są zjawiskiem zanadto prostym, naskórkowym, aby mogły w zasadniczy sposób wiązać się ze świadomością sensu stricto. Są bowiem je­dynie wskaźnikiem stanu czuwania, czyli sytuacji energe­tyczno- fizjologicznej mózgu. Co o morzu można powiedzieć na podstawie widoku spienionych fal? Elektroencefalograficzne fale są pianą mózgową. W dalszym ciągu przytoczę cały szereg jeszcze bardziej fantastycznych hipotez, które jednakże będą mieć wspólną cechę, odmienną od spekula- tywnych koncepcji idealistycznych — wszystkie będą za­korzenione i inspirowane przez świat zewnętrzny.

Jeśli szukasz info o sposobach na aktywne spędzenie wolnego czasu i ciekawych form rozrywki to doskonale trafiłeś. Mój serwis jest w całości poświęcony jest tematyce różnorakiej rozrywki. Mam nadzieję, że bardzo Ci się tutaj podoba i polecisz mój serwis znajomym!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)