NA JAKIEJ PODSTAWIE ?

Na jakiej podstawie zbudowano twierdzenie, że samoświa­domość posługuje się skannerem, czyli mechanizmem, któ­ry punkt po punkcie, linia po linii przelatuje, omiata i wy­biera odpowiednie hipotetyczne, modularne „pola związko­we”? (Wielka bieda, że nie mamy adekwatnego polskiego tłumaczenia słowa „scanning”. Przybliżony sens, oddają słowa: przegląd, analiza, selekcja). Jak należy rozumieć „słabe akcje”, które zachodzą w fazie pośredniczącej (in- terface) między samoświadomością a modularnym mózgiem i realizują ruchy dowolne i przypominanie (wydobywanie engramu z magazynu pamięci)? Co oznacza pogląd, że między „mózgiem związkowym”, obejmującym głównie płat przedczołowy i ośrodek mowy, a samoświadomością „zachodzi pewien stopień odpowiedniości, ale nie iden­tyczności” (89, s. 361)?

Jeśli szukasz info o sposobach na aktywne spędzenie wolnego czasu i ciekawych form rozrywki to doskonale trafiłeś. Mój serwis jest w całości poświęcony jest tematyce różnorakiej rozrywki. Mam nadzieję, że bardzo Ci się tutaj podoba i polecisz mój serwis znajomym!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)