NA PODSTAWIE BADAŃ

Na podstawie współczesnych badań cytologicznych domyślamy się, że organellami neuronalnymi, dzięki którym realizu­je się symbioza neuronów i gleju, są ciałka Nissla (tigroid) oraz aparat Golgiego. W komórkach glejowych stwierdzo­no obecność barwnika lipofuscyny, która pełni rolę ante­ny przechwytującej synchronizujące wpływy elektromag­netyczne. Odbieranie sygnałów elektromagnetycznych na­dawanych przez odległe źródło mózgowe pozwala na koor­dynację odległych i uzależnionych metabolicznie agre­gatów neuronalnych. Sygnalizacja elektromagnetyczna od­bierana i transformowana przez barwniki mózgowe mo­głaby być jednym z kilku fizycznych odpowiedników, wa­runkujących szybkość i rozległość operacji świadomych.

Jeśli szukasz info o sposobach na aktywne spędzenie wolnego czasu i ciekawych form rozrywki to doskonale trafiłeś. Mój serwis jest w całości poświęcony jest tematyce różnorakiej rozrywki. Mam nadzieję, że bardzo Ci się tutaj podoba i polecisz mój serwis znajomym!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)