NAJBLIŻSZE MEDYCYNIE

Wszak tylko świadomość może być za­interesowana, czy przemiany energetyczne przebiegają w korzystnym kierunku lub czy ukonstytuowany znak do­brze sygnalizuje biologiczny cel. Entropia stanowi ocenę ilości energii zdegradowanej, a informacja — miarę po­rządku. W tym kontekście należy — jak mi się wydaje — rozumieć wezwanie Teilharda de Chardin „do szukania rozproszonej świadomości ludzkiej we wszechświecie” (116). Zacytowałem pogląd Teilharda de Chardin, paleoan- tropologa i filozofa, który reprezentuje stanowisko naj­bliższe medycynie. Lekarz reanimator musi patrzeć na mózg, obiekt swoich zabiegów, z jednej strony ;ako na generator, twórcę świadomości, a z drugiej — jako na posłańca i interpretatora świadomości. Jeden aspekt od­krywa, w jaki sposób świadomość zależy od mózgu, a dru­gi — odwrotnie — odnosi się do tego, jak świadomość wpływa na mózg. Do chwili obecnej medycyna nie dys­ponuje żadną teorią reanimacji.

Jeśli szukasz info o sposobach na aktywne spędzenie wolnego czasu i ciekawych form rozrywki to doskonale trafiłeś. Mój serwis jest w całości poświęcony jest tematyce różnorakiej rozrywki. Mam nadzieję, że bardzo Ci się tutaj podoba i polecisz mój serwis znajomym!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)