NASTĘPNE CIĄGI

Przyjmijmy dalej, że następne liczby ciągu precyzują podział utworu na części, określają te części coraz bardziej do­kładnie, osiągając wreszcie poziom, na którym opisywane są pojedyncze dźwięki. Dość daleko od początku ciągu będzie się zatem znajdowała spora grupa liczb losowych podzielonych na se­rie, a każda z tych serii określać będzie wartości wszystkich . parametrów charakteryzujących kolejny dźwięk. Ciąg liczb będzie więc jedno­znacznie definiował utwór muzyczny, począwszy od jego cech najogólniejszych, a kończąc na bardzo drobnych detalach. Ale chociaż podobny zapis może, przy dokładnym opisaniu cech licz­bami, okazać się znacznie precyzyjniejszy niż klasyczna partytura, to jednak trudno sobie wyobrazić pianistę grającego na koncercie z rol­ki papieru, na której przedstawiono liczbowy ‚opis melodii. Opis taki nadaje się natomiast zna­komicie do instrumentów elektronicznych, ste­rowanych przez komputer.

Jeśli szukasz info o sposobach na aktywne spędzenie wolnego czasu i ciekawych form rozrywki to doskonale trafiłeś. Mój serwis jest w całości poświęcony jest tematyce różnorakiej rozrywki. Mam nadzieję, że bardzo Ci się tutaj podoba i polecisz mój serwis znajomym!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)