NASTĘPNY KLIENT KOMPUTERÓW

Na­stępnym klientem komputerów rozpoznających obrazy była kryminalistyka, dla której maszy­ny sprawdzały, czy odciski palców i zdjęcia lu­dzi podejrzanych znajdują się już w kartotekach przestępców, oraz odnajdywały charakterystycz­ne cechy linii papilarnych i rysów twarzy prze­twarzając następnie uzyskany materiał tak, że można było na tej podstawie uzyskać najbar­dziej prawdopodobny opis podejrzanego.Ulubioną zabawą kryminologów było kodo­wanie danych dotyczących sławnych osobistości lub głośnych dzieł sztuki. Wtedy okazało się, że np. portret Abrahama Lincolna trzeba po­dzielić na 252, a Moną Lisą na 560 kwadratów, których odcień musi zapamiętać komputer, aby dysponować pełną informacją o obrazie i móc go w każdej ichwili odtworzyć.

Jeśli szukasz info o sposobach na aktywne spędzenie wolnego czasu i ciekawych form rozrywki to doskonale trafiłeś. Mój serwis jest w całości poświęcony jest tematyce różnorakiej rozrywki. Mam nadzieję, że bardzo Ci się tutaj podoba i polecisz mój serwis znajomym!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)