NIECHYBNA ZAGŁADA

Niechybną zagładę starych pojęć łatwo przewidzieć, znacznie trudniej natomiast postulować coś pozytywnego na ich miejsce. Najbardziej intrygujący na obecnym eta­pie problem dotyczy natury właściwego elementarnego „stanu czynnego”, przenoszącego się w neurofibryllach, oraz organizacji toru informacyjnego w całym falowodzie, czyli w pojedynczym włóknie nerwowym. Wyjaśnienie tego problemu należy do najbliższej przyszłości.Jakikolwiek będzie los przedstawionych powyżej hipo­tez dotyczących związku neurofibrylli ze stanami świado­mymi, jedno wydaje się pewne, że uwzględnienie konce­pcji bioplazmy (106) ułatwi zrozumienie fizycznego podło­ża świadomości. Mianowicie jedynie teoria bioplazmy, choć jeszcze ogromnie młoda, bo licząca zaledwie 10 lat, gwa­rantuje procesom świadomym odpowiednią ilość podsta­wowych elementów półprzewodnikowych oraz zapewnia odpowiednie środki elektromagnetycznej integracji.

Jeśli szukasz info o sposobach na aktywne spędzenie wolnego czasu i ciekawych form rozrywki to doskonale trafiłeś. Mój serwis jest w całości poświęcony jest tematyce różnorakiej rozrywki. Mam nadzieję, że bardzo Ci się tutaj podoba i polecisz mój serwis znajomym!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)