NIEMAL KAŻDY KORZYSTAJĄCY

Niemal każdy z wykorzystujących maszyny kompozytorow robi to w odmienny sposób sto­sując własne metody. Ocena wartości tych eks­perymentów jest dość trudna i właściwie po­winno się jej dokonywać po wysłuchaniu utwo­ru, który jest ich ostatecznym rezultatem. Jedną z pierwszych prób kompozycji kom­puterowej wykonali w latach pięćdziesiątych Lejaren Hiller i Leonard Iscaeson na uniwer­sytecie w Illinois, Była to kompozycja na kwar­tet smyczkowy zatytułowana Illiac Suitę, jako że użyto tu maszyny cyfrowej ILLIAC. Konty­nuacją podjętego kierunku stała się nagrana w 1963 roku Kantata komputerowa. Muzykę tę wydano na płycie Computer Musie from the University of Illinois (Heliodor H 25033), a pra­wa nią rządzące zostały omówione w licznych artykułach i w książce Experimental Musie.

Jeśli szukasz info o sposobach na aktywne spędzenie wolnego czasu i ciekawych form rozrywki to doskonale trafiłeś. Mój serwis jest w całości poświęcony jest tematyce różnorakiej rozrywki. Mam nadzieję, że bardzo Ci się tutaj podoba i polecisz mój serwis znajomym!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)