NIESŁUSZNE MNIEMANIE

Okazuje się bowiem niesłuszne mniemanie, że tylko jakieś jedno szczególne ogniwo w łańcuchu reakcji che­micznych spełnia decydującą rolę, natomiast ogniwa po­przedzające lub następujące są substratami biologicznie nieczynnymi. Obecnie skłonni jesteśmy uważać, że z każ­dym fragmentem procesu biochemicznego wiąże się swois­ta rola fizjologiczna, że opinia o jeszcze lub już nieczyn­nych produktach przemiany materii powinna być trakto­wana z większą rezerwą i krytycyzmem. Lipofuscyna, uważana dotąd za popiół metaboliczny, miałaby teraz za zadanie — ze względu na swoje para­magnetyczne własności — przechwytywać fale elektro­magnetyczne i pod ich wpływem zmieniać swoją konfigu­rację przestrzenną. Informacja przekazywana drogą elek­tromagnetyczną „wpisywałaby się” więc w cząsteczkę li­pofuscyny w postaci engramu. A zatem cząsteczka barwni­ka działałaby nie tylko jako antena, ale równie;: jako urządzenie pamięciowe, które dzięki przekształceniom allosterycznym swej śródcząsteczkowej struktury potrafi informację gromadzić.

Jeśli szukasz info o sposobach na aktywne spędzenie wolnego czasu i ciekawych form rozrywki to doskonale trafiłeś. Mój serwis jest w całości poświęcony jest tematyce różnorakiej rozrywki. Mam nadzieję, że bardzo Ci się tutaj podoba i polecisz mój serwis znajomym!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)